Geodetika s.r.o.

Úvod

Geodetika v terénu Společnost Geodetika s.r.o. vznikla v roce 1998 oddělením ze společnosti Geovap s.r.o. v Pardubicích. Hlavní náplní práce společnosti jsou geodetické a kartografické práce v inženýrské a majetkoprávní geodézii na území okresů Prostějov, Přerov, Olomouc a Vyškov. Společnost je však oprávněna provádět veškeré geodetické a kartografické práce na celém území České republiky. Geografickými informačními systémy (GIS) se společnost zabývá od roku 2002 v úzké spolupráci s firmou Gepro s.r.o. Praha. Věnujeme se rovněž projektováním pozemkových úprav.

AKTUALITY
Cena státního pozemkového úřadu
více
18.5.2018
Stěhování firmy
více
18.5.2017
Zakázky pro SŽG - SŽDC
více
2.7.2016
Komplexní pozemkové úpravy
více
24.4.2016
Zakázky pro SŽG - SŽDC
více
12.10.2016
Nové geodetické přístroje
více
2.6.2015
Výstup na Kosíř
více
2.1.2014


©2006-2018 Geodetika s.r.o.